آماندا نونس: ضربات سایبورگ هیچ قدرتی نداشت

اولین قهرمان دوگانه بانوان یو اف سی در طی گفتگویی با یو اف سی آنفیلترد درباره آخرین بازی خود با کریس سایبورگ صحبت کرد. آماندا نونس که در آخرین کارت سال، یو اف سی ۲۳۲، کریس سایبورگ را پس از ۵۱ ثانیه ناک اوت کرد، گفت که ضربات سایبورگ در طول مسابقه هیچوقت وی را تکان نداد.

نونس – در اوایل مسابقه من به سایبورگ یک لگد زدم که او را آزار داد. و مربی من قبل از مسابقه به من گفته بود که اگر به سایبورگ صدمه بزنی، او بسیار تهاجمی میشود. و دقیقا این اتفاق اقتاد.

وقتی که سایبورگ به من ضربه زد، من گوچکترین صدمه ای ندیدم چرا که این ضربات هیچ قدرتی نداشت. و به این دلیل دستهای خود را پایین آوردم و فایت را حمله ای و برای ناک اوت کردن او ادامه دادم.

قبل از این مسابقه سایبورگ در چندن مرحله اظهر کرده بود که نونس برای رویارویی با او یک سال کامل وی را علاف کرده بود، و به این باور بود که اگر فایتری حریفی را به چالش میکشد باید هر لحظه آماده مسابقه دادن باشد.

پس از این مسابقه بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که نونس و سایبورگ باید دوباره با هم روبرو شوند. به دلیل اینکه سایبورگ در ۱۳ سال اخیر بدون شکست بوده و او سزاوار یک دیدار بازگشت برای  کمربند قهرمانی است. ولی نونس راجع به این مساله افکاری دیگر دارد.

نونس – به نظر سایبورگ یک سال آماده سازی برای یک فایت بسیار طولانی است و او نمیخواهد علاف شود. من فکر نمیکنم که سایبورگ مایل به دیداری دوباره باشد. چرا که این بار من خواهان ۲ سال آماده سازی هستم و یو اف سی را هم در این باره در جریان خواهم گذاشت.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.