ویدیو – فایتر سابق یو اف سی یک زن را از کتک خوردن نجات داد

فایتر سابق سنگینوزن یو اف سی دنیس استوینیچ یک زن را که پس ترک کردن رستورانش مورد حمله قرار گرفت نجات داد. این اتفاق در کشور بوسنی و شهر سارایوو اتفاق افتاد.  او پس از این اتفاق به rt.com گفت.

استوینیچ – هنگامی که در دوربین نظارتی دیدم که یک مرد قوی هیکل با مشت بسته یک زن را مورد حمله قرار داده، من بلافاصله بیرون رفتم و از او دفاع کردم. در درگیری با این شخص پیروز شدم و سپس زنی را که مورد حمله قرار گرفته بود را با تاکسی به خانه فرستادم. او در این باره با پلیس صحبتی نکرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.