درن تیل در توئیتر چندین ولترویت را موش هایی ترسو خواند

مدعی ۷۷ کیلوی یو اف سی درن تیل، امروز در اکانت توئیتر خود چندین ولترویت را تحت حمله قرار داد. طبق اظهارات تیل، رافائل دوس آنجوس، سانتیاگو پونزینیبیو و کوبی کاوینگتون همگی پیشنهاد یو اف سی را برای رویارویی شدن با او در لندن، رد کردند. ستاره انگلیسی از این فرصت استفاده کرد و پیغامی نیز به بن اسکرن فرستاد.

تیل – موش ترسو، دوس آنجوس.

دوس آنجوس – انگشت وسط، ماشین دست زدن (در سابمیشن، شکست تیل در مقابل وودلی از این طریق رقم خورد).

تیل – موش ترسو، پونزینیبیو.

تیل – یو اف سی برای کارت لندن در به در بدنبال حریف میگشت، ولی پونزینیبیو و دوس آنجوس بدنبال مقابله کردن با همدیگر بودند، فقط برای اینکه با من روبرو نشوند. موش های ترسو!

تیل – کوبی کاوینگتون یک آشغال به تمام معناست. وردوم به سوی تو یک بومرنگ پرتاب کرد، و تو از خواهرت پشتیبانی خواستی. صورت تو با یک موش گره خورده!

تیل – بن… تو یک احمق هستی… بن بن بن… تو یک احمق چاقالو هستی… اسکرن *** بزرگ هرپسی نوش جان میکند.

اسکرن –   یو اف سی به من گفت که فایت بعدی تو قرار بود که در دسته میان وزنها باشد. من از خدا میخواستم که با تو در لندن روبرو شوم. دفعه بعدی که تو را به چالش کشیدم، نترس و مسابقه را قبول کن.

تیل در تاریخ ۱۶ مارس، در شهر لندن با خورخه ماسویدال روبرو خواهد شد. لازم به ذکر است که ماسویدال برای هیچکس فایت راحتی نیست.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.