مراسم رویارویی یو اف سی فورتالزا

یو اف سی این بار از کشور برزیل بازدید کرده و یکشنبه صبح، تعدادی از بهترین مبارزان برزیلی با حریفان خود به میدان میروند. فایتران سرشناسی مانند خوزه الدو، دیمیان مایا، رافائل آسونچا او و مارلون مورائس در این کارت دیده میشوند.

مراسم رویارویی شرکت کنندگان کارت اصلی را در اینجا مشاهده کنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.