پال دیلی بلاتور را متهم به حفاظت از مایکل پیج کرد

فایت اصلی کارت بلاتور ۲۱۶ با حاشیه های زیادی همراه بود. پال “سمتکس” دیلی و و مایکل پیج در یک نبرد کینه ای به دیدار یکدیگر رفتند، که در آن پیج از طریق رای جمعی داوران بر حریفش غلبه کرد. با اینحال بسیاری از هواداران پس از اتمام مسابقه عقیده داشتند که سمتکس برنده اصلی این دیدار بود.

سمتکس امروز در نوشته ای رای داوران را زیر سوال برد، و اظهار کرد که دلیل بردن مایکل پیج، محافظت سازمان بلاتور از پیج بود.

من از اتفاقات امروز متاثر شدم. سیاست های ورزش ام ام ای، و حفاظت کردن بلاتور از سرمایه گذاری خود (مایکل پیج).

به عقیده من در این بازی ۳ راند از آن من، و ۲ راند را او برد. من واقعا این دلقک را شکست دادم. فایت نزدیکی بود.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.