ویدیو: مبارزه آندرسون سیلوا و اسرائیل آدسانیا در یو اف سی ۲۳۴

adesanya silva

پیش از دیدار اسرائیل آدسانیا و کلوین گستلوم در کارت یو اف سی ۲۳۶، در تاریخ ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) ، آخرین مبارزه او را در مقابل آندرسون سیلوا تماشا کنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.