یو اف سی ۲۳۶: ۵ بهترین پایان های داستین پویریه

dustin porier

پیش از مسابقات یو اف سی ۲۳۶ و نبرد بین داستین پویریه و مکس هالووی، بهترین پایان های پویریه را در زیر تماشا کنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.