ویدیو: ۵ بهترین پایان های جک هرمانسون

jack hermansson

پیش از مبارزه جک هرمانسون در مقابل رونالدو ژاکاره سوزا، چند عدد از بهترین پایان های مبارزات هرمانسون را در اینجا مشاهده کنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.