ادعای سازمان اِی سی اِی: علی اکبری هنوز با ما قرارداد دارد

amir alikbari

امیر علی اکبری ستاره سنگین وزن ایرانی، شنبه گذشته از ملحق شدنش به سازمان یو اف سی خبر داد. با اینحال سازمان ای سی ای دیروز در بیانیه ای اعلام کرد که قرارداد علی اکبری هنوز تمام نشده، و از مسئولان یو اف سی درخواست کرد که این مساله را مورد بررسی قرار دهند.

الکسی یاتسنکو:

فایتر ایرانی امیر علی اکبری اعلام کرد که قراردادی با یو اف سی بسته. این در حالیست که او فراموش کرده که هنوز قرارداد معتبری با ای سی ای دارد. ما تعهدات این ورزشکار را به او یاد آوری کرده ایم و همچنین نایب رئیس یو اف سی شان شلبی، و مچ میکر میک می نارد (مسئول بازی درست کردن) را نیز از غیر قانونی بودن این قرارداد در جریان گذاشته ایم. ما همه مدارک را برای آنها فرستاده ایم.

ما در حال حاضر در انتظار جواب فایتر (علی اکبری) و یو اف سی هستیم، و ما برای حفاظت از حق و حقوق سازمانمان قدم های لازم را خواهیم برداشت.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.