صحبتهای دونالد سرونی پس از بازی در مقابل تونی فرگوسن

donald cerrone

همانطور که انتظار میرفت هواداران ورزش ‌ام ام ‌ای امروز شاهد یک بازی دیدنی‌ بین دونالد سرونی و تونی فرگوسن بودند. این مسابقه که به عنوان مین ایونت مردمی یو اف سی‌ ۲۳۸ شناخته شده بود پیش از راند سوم و به دلیل باد چشم سرونی متوقف شد. پس از مسابقه سرونی اعتراف کرد که اشتباهی فاحش از سوی وی سر زد که باعث متوقف شدن بازی شد و آن فین کردن او در زمان استراحت بوده که باعث تورم چشم او شده. پس از آن سرونی از همه هواداران از بابت این اشتباه غیر عمد معذرت خواهی‌ کرد.

فکر می‌کنم که این مسابقه‌ای بود که همه خواستار آن بودند. از شما بسیار معذرت میخواهم چون من مسابقه‌ای را نیمه رها نمیکنم و جا نمی‌زنم. من میخواستم که ادامه دهم و از دکتر پرسیدم که آیا او میتواند که باد زیر چشم من را کم کند؟ من نمیبایستی که فین کنم، من پیشکسوت این ورزش هستم و میبایستی این موارد را بهتر بدانم. ولی‌ متاسفانه این اتفاق افتاد و من موفق نشدم که بازی را تا آخر ادامه دهم و از این بابت از شما عذرخواهی می‌کنم.

در پایان راند دوم و پس به صدا در آمدن زنگ استراحت، تونی فرگوسن ضربه‌ای به صورت سرونی زد که به نظر غیر عمد بود. با توجه به باد چشم سرونی (که کمی‌ بعد بیشتر شد) این اتفاق میتوانست موجب شکست تونی فرگوسن و یا تبدیل رای به NC شود اما سرونی آن ضربه را باعث توقف بازی نمیداند. پس از بازدید ضربه تونی به بینی‌ (و نه چشم) سرونی، رای صادر شده با برد تونی همراه بود.  

سرونی در ادامه گفت:

من تنها از آنها سوال کردم که آیا میتوانند باد چشم من را کم کنند. این تنها خواسته من بود. آن ضربه هیچ ربطی‌ به توقف بازی نداشت. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.