پیشبینی‌ خورخه ماسویدال از بازی احتمالی‌ کامارو عثمان – کولبی کاوینگتون

masvidal8

پس از شکست تایرون وودلی در مسابقات یو اف سی‌ ۲۳۵ و از دست دادن عنوان قهرمانی ولترویت، بارها صحبت از بازی احتمالی‌ بین قهرمان جدید این وزن کامارو عثمان در مقابل کولبی کاوینگتون به میان آمد. به نظر میرسید که این مسابقه میتوانست در ماه جولای برگزار شود اما با پر شدن کارت یو اف سی‌ در این ماه، احتمال برگزاری این بازی به اواخر امسال موکول شد. 

خورخه ماسویدل در مورد شانس برد کاوینگتون در این مسابقه صحبت کرد:

فکر می‌کنم که کامارو پیشرفت زیادی کرده، او در دو مسابقه آخر خود پیشرفت و جهش چشم گیری داشته. فکر می‌کنم که در مقابل کولبی شرایط اما سختتر خواهد شد. او (کامارو) همه کارها را بهتر از سابق انجام میدهد اما اگر بخواهم بروی آنها شرطبندی کنم پولم را بروی کولبی خواهم گذاشت. 
فکر می‌کنم که نفس، کشتی‌ و توانایی‌‌های درگیری کولبی کمی‌ از کامارو بهتر باشند. کامارو میتواند گلاویز شود، او میتواند ضربه بزند، او در زمین زدن رقبا و در تحت فشار قرار دادن دیگران تبحر دارد، مانند کولبی. ولی‌ با این حال فکر می‌کنم که کولبی در تمام این زمینه‌ها کمی‌ از او بهتر است و فکر می‌کنم که در طول مسابقه نفس کولبی بهتر از عثمان باشد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.