درن تیل در مورد دستگیر شدنش در اسپانیا: همه تقصیر ها را گردن من انداختند

در اواخر ماه آوریل رسانه های اسپانیایی از دستگیر شدن درن تیل و همراهانش در کشور اسپانیا خبر دادند. طبق این اخبار هتلی که تیل و دوستانش در آن بسر میبردند، آنها را پس از خراب کردن اتاق هتل بیرون کرد. آنها پس از اخراج شدن تصمیم گرفتند که در محل دیگری سکونت کنند. هنگامی که تاکسی برای نقل تیل و دوستانش به هتل آمد، و راننده تاکسی مشغول گذاشتن کیف و چمدان ها در صندوق عقب بود، تیل در ماشین پرید، و همراه با دوستانش به سرعت از آنجا دور شد.

بااینحال درن “گوریل” تیل (17 – 2) داستان را به نحو دیگری روایت میکند:

صادقانه تعریف میکنم، ما برای تولد یکی از دوستان به اسپانیا سفر کرده و هتلی را برای مدتی رزرو کردیم. ما وقت خوبی در آنجا داشتیم و منطقه زیبایی بود. دو روز از مسافرت ما گذشته بود و ما شب در هتل جمع شده بودیم. افراد دیگری هم آن شب در آنجا حضور داشتند. همه چیز خوب بود ولی یک اتفاق ناچیزی افتاد. البته دعوا و زد و خوردی پیش نیامد. هتل خراب نشد و ما آسیبی به آنجا نرساندیم. ولی چیزهایی به سمت بعضی ها پرتاب شد.

من اسم کسی را نمیآورم. ولی تاکسی به سرقت نرفته بود. یعنی به سرقت رفته بود، شخصی در این تاکسی پرید و در کوچه و خیابان ای اطراف کمی چرخ زد. من جای دیگری بودم و هتل را ترک کرده بودم. وقتی که به صحنه رسیدم، یک مرتبه پلیس هم به آنجا رسید و من را بلافاصله شناخت. آن ها صدا زدند “درن تیل”. من دقیقا میدانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد، و همه چیز گردن من خواهد افتاد.

درن تیل و دوستانش روز پس از دستگیری، محاکمه شدند. درن تیل به مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو جریمه شد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.