ابراز همدردی درن تیل با بن اسکرن: تو باز خواهی‌ گشت

darren till

درن تیل مبارز مستعد انگلیسی (۱۷-۲) که سال گذشته و در مقابل قهرمان سابق ولترویت تایرون وودلی اولین شکستش را متحمل شده بود در تاریخ ۱۶ مارس امسال و در مقابل خورخه ماسویدال در راند دوم ناک اوت شد. تیل و اسکرن پیش از این بارها در شبکه های اجتماعی از یکدیگر انتقاد کرده اند، با اینحال مبارز انگلیسی در پیامی با بن اسکرن ابراز همدردی کرد؛

بن بدشانس، این اتفاقات میافتند، تو باز خواهی‌ گشت. 

هدر هاردی هم در پیامی از بن اسکرن حمایت کرد و گفت: 

ام ام ‌ای ورزش سختیست. وقتی‌ دیگران میبازند دست از مسخره بازی بردارید. وارد قفس شدن جرات زیادی می‌خواهد.

 بن اسکرن هم در جواب او نوشت: 

(با خنده) مشکلی‌ نیست. احتمالا من استحقاق این را دارم. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.