کولبی کاوینگتون: رابی لالر در خون خود خواهد غلتید

در مسابقات یو اف سی‌ نیو آرک و در مین ایونت این بازیها کولبی کاوینگتون به مصاف قهرمان سابق ولترویت رابی لالر (۲۸-۱۳) خواهد رفت. این دیدار با وجود اینکه برای بدست آوردن عنوان قهرمانی این وزن نمیباشد دیدنی‌ خواهد بود. این دو که در گذشته نه چندان دور دوستان تمرینی خوبی‌ بودند به رقبایی جدی برای هم تبدیل شده ا‌ند. کاوینگتون (۱۴-۱) در مصاحبه‌ای با‌ ام ام‌ ای جانکی در مورد رابی لالر گفت:  

او دوست خوب و پارتنر تمرینی خوبی‌ بود. او در آن زمان به دنبال کشتن من نبود و این فرق او با وودلی بود. تمرینات با وودلی به زد و خوردی جدی تبدیل میشدند. وقتی‌ با او سبک تمرین می‌کردم او (وودلی) محکم میزد و من مجبور بودم که او را به زمین بزنم که او از این کار دست بکشد. اما در هنگام تمرین با رابی ما همیشه مواظب بودیم و کنترل داشتیم. ما دعوای اصلی‌ را برای اوکتاگون نگه میداشتیم. ما دوستی‌ خوبی‌ داشتیم. او من را در زمینه اسپونسورها بسیار کمک کرد. اما او پشتش را به ما کرد و این را به موردی شخصی‌ تبدیل کرد. من جدا میخواهم رابی را در تشتی از خون خود رها کنم. من از او به خاطر کاری که با دن لامبرت کرد عصبانی هستم.
در مقابل او اما باید مواظب باشید زیرا او با یک مشت میتواند شما را از پای در آورد. من میدانم که چه کاری را میبایستی انجام دهم و گیم پلن بسیار خوبی‌ دارم. او نمیداند که چه چیزی در انتظار اوست. در حقیقت میداند اما این چیز زیبایی‌ برای او نیست. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.