جواب ماسویدال به ادواردز: تفاوت بزرگی بین خواباندن حریفان با خوباندن هواداران وجود دارد

خورخه ماسویدال

خورخه “گِیم برِد” ماسویدال جواب چالش لیون ادواردز را داد. ادواردز پس از مغلوب کردن دوس آنجوس، اسم ماسویدال را صدا زد و از وی خواست که چالش او را قبول کند. ماسویدال با شنیدن صحبت های ادواردز دست به توییتر برد و نوشت:

تفاوت بزرگی بین خواباندن (ناک اوت) حریفان رده بالا، و خواباندن هواداران وجود دارد (منظور ماسویدال: سبک مبارزه ی کسل کننده ی ادواردز).

ماسویدال در ادامه افزود:

این را فقط برای شفاف سازی میگویم. یو اف سی به من در صورت برد در مقابل بن اسکرن قول “تایتل شات” داد. و برنامه ی من این است که اول این پول را به دست بیاورم (قهرمانان و کسانی که برای عنوان مبارزه میکنند، دستمزد بیشتری از یو اف سی دریافت میکنند). تا زمانی که کمربند را نگرفته ام، اسمم را صدا نزنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.