کولبی کاوینگتون و خورخه ماسویدال دیگر با هم تمرین نمی کنند

jorge vs colby

دوستان صمیمی، خورخه ماسویدال (34 – 13) و کولبی کاوینگتون (14 – 1) که سال ها در باشگاه ”اَمِریکَن تاپ تیم“ همدیگر را در آماده سازی ها کمک کرده اند دیگر با هم تمرین نمیکنند. در هر صورت نه در حال حاضر.

ماسویدال و کاوینگتون هر دو جزو برترین ولترویت های حال حاضر یو اف سی هستند و تقابل آنها در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر است. ماسویدال در انتظار کانر مک گرگور یا یک مبارزه قهرمانیست و کاوینگتون نیز در صورت شکست دادن رابی لالر میتواند با قهرمان این وزن کامارو عثمان مقابله کند. به دلیل اینکه کاوینگتون نیز همانند دوستش خورخه، از یو اف سی پیش از این قول مبارزه قهرمانی گرفته.

دَن لَمبِرت مالک باشگاه ”اَمِریکَن تاپ تیم“ در گفتگویی با خبر گزاری بی جی پن در این رابطه گفت:

خیر. خورخه و کولبی دیگر با هم تمرین نمیکنند. آنها همزمان در باشگاه تمرین میکنند ولی مثل این می ماند که آنها میدانند بزودی با یکدیگر مقابله می کنند و تمرینات خود را دور از هم انجام میدهند. این از نظر من هیچ اشکالی ندارد. سالن ورزشی ما بسیار بزرگ است و ما قسمت های خصوصی زیادی در این سالن داریم. اگر قرار شد که آنها روزی با هم مبارزه کنند، ترجیح میدهیم که آنها همزمان در باشگاه تمرین نکنند. اگر برنامه آنها با هم تداخل داشته باشد برنامه ریزی درستی انجام خواهیم داد که به آماده سازی آنها صدمه ای وارد نشود.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.