انتونی جاشوا – اندی روییز 2 رسما اعلام شد

جاشوا - روییز

اندی روییز و انتونی جاشوا در تاریخ 7 دسامبر (16 آذر) مجددا در مقابل هم قرار می گیرند.

ادی هرن و انتونی جاشوا بتازگی در شبکه های اجتماعی از این مبارزه خبر دادند. ریمچ جاشوا – روییز در کشور عربستان سعودی، شهر درعیه برگزار می شود.

اولین مبارزه حریفان در شهر نیویورک، صحنه مدیسن اسکوئر گاردن برگزار شد، جایی که اولین شکست حرفه ای جاشوا در آن رقم خورد. جاشوا در رابطه با مکان بازی برگشت خود مقابل روییز نوشت:

میدان بی طرف. 7 دسامبر. بزن بریم.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.