دیاز ۔ پتیس: شمارش معکوس

نیت دیاز پس از چند سال دوری از میادین مبارزه، در بازی بازگشت خود به مصاف انتونی پتیس می رود. در سریال مستند شمارش معکوس با آماده سازی حریفان بیشتر آشنا شوید.

https://youtu.be/UcVHCJSiEnY
Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.