واکنش دانا وایت به آخرین جنجال کانر مک گرگور

conor vs white

در ویدیویی که چند روز پیش در شبکات اجتماعی پخش شد کانر مک گرگور در یکی‌ از بار‌های ایرلند مشاهده میشود که پس از صحبت با یکی‌ از مشتریان مشتی به صورت او میزند تا باری دیگر در دنیای ‌ام ام‌ ای مطرح شود. دانا وایت پس از مشاهده کردن این ویدیو گفت: 

این اتفاقات در ماه آوریل رخ دادند. میدانستم چه اتفاقی افتاده، آنها به تازگی این ویدیو را دریافت کرده ا‌ند. چیزی که دیده میشود به هیچ وجه قشنگ نیست. کانر متهم نیست، به وضوح دیده میشود که این خود اوست. ظاهرا این اتفاق در پابی در ایرلند اتفاق افتاده و بحث در مورد ویسکی‌ بوده است. کانر در حال حاضر آن برند ویسکی‌ را دارد و بحث پیش آماده به روی آن ویسکی‌ بوده که کانر با هوک چپ ضربه‌ای به او زد. من در جریان تمام ماجرا نیستم، اما او ضربه‌ای به شخصی‌ میزند، یک مرد مسن، و به صورت او میزند. 

شما به جایی‌ میرسید که وقتی‌ به کسی‌ مثل کانر نگاه می‌کنید و حادثه اتوبوس در نیویورک را به یاد میاورید و حادثه آن آیفون در میامی که در آن هواداری از او فیلمبرداری کرده بود و کانر آیفون او را خرد کرده بود، تعداد این حوادث چند تا شده ا‌ند؟ او چه مقدار هزینه باید صرف این اتفاقات کند تا به خود بگوید که دیگر بس است و با خود بگوید که باید تمامش کند. اتفاقات نیویورک میلیونها دلار برای او خرج برداشت. اتفاقات موبایل هم برای او هزینه داشت. چه مقدار خرج این آخری در بار است؟ این لیست ادامه دارد. نمیدانم که او کی‌ می‌خواهد از خواب بیدار شود و با خود بگوید که دیگر از این کارها نخواهد کرد. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.