کاوینگتون: یو اف سی مانند برده با ما رفتار می کند و میخواهد ما را گرسنه نگه دارد


مبارزه کولبی کاوینگتون و کامارو عثمان که قرار بود در صدر کارت یو اف سی ٢۴۴ در شهر نیویورک برگزار شود، به دلیل مذاکرات ناموفق یو اف سی با حریفان به هم خورد. نیت دیاز و خورخه ماسویدال در عوض فایت اصلی این رویداد را دریافت کردند. قهرمان سابق موقت ولترویت بتازگی در مصاحبه ای با خبرگزاری ”بی جی پن“ در این رابطه صحبت کرد.

یو اف سی با تاکتیک زورگویی بیزنس میکند. آنها مانند برده با ما رفتار کرده و میخواهند که همیشه مبارزان را گرسنه نگه دارند. آنها کم ترین دستمزد را به فایتران خود داده و می خواهند آنها را مجبور به گدایی کنند. این کار باعث میشود که مبارزان مداوم برگردند و مبارزات بیشتری برای آنها انجام دهند. یو اف سی میخواهد فایترها شش بار در سال مبارزه کنند.

کاوینگتون در ادامه در مورد قبول کردن مبارزه رابی لالر صحبت کرد. لالر پیش از کاوینگتون قرار بود که با تایرون وودلی مبارزه کند و وودلی به دلیل مصدومیت از این مبارزه کنار کشید.

آنها به من گفتند بیا و با رابی لالر مبارزه کن… من هم قبول کردم و فایت اصلی این رویداد را نجات دادم. فامیل ترامپ را به آنجا آوردم و کاری کردم که دونالد ترامپ در مورد یو اف سی توییت بزند. میلیون ها دلار برای آنها درآمدزایی کردم ولی همه این پول در جیب آنها می رود و یک درصد کوچک هم حاضر نیستند به من بدهند. این خنده دار است. ٩۵ تا ٩٨ درصد این ول ها در جیب آنها می رود و فقط ٢ تا ٣ درصد به ما می رسد.

کاوینگتون در ادامه افزود:

آنها قول های زیادی به من داده اند ۔ آره، بیا و این فایت را قبول کن و ما در آینده جبران می کنیم. یک استخوان برای شما پرتاب میکنیم (غذا دادن به یک سگ). بااینحال همیشه زیر قولشان می زنند و بیشتر از دفعه پیش از شما سوء استفاده میکنند. من زیر بار این حرف ها و زورگویی ها نمی روم

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.