بلاتور دابلین: مایکل ”وینام“ پیج حریفش را در راند اول ناک اوت کرد

مایکل ”زهرآگین“ پیج مبارز سرگرم کننده و دیدینی بلاتور با یک زانوی پرشی دیگر به روند برد بازگشت. پیج که در آخرین مبارزه خود در مقابل داگلاس لیما اولین شکست حرفه ایش را تجربه کرده بود امروز با یک نمایش دیدنی از سد ریچارد کایلی حریف ایرلندی خود عبور کرد. کایلی و پیج در چند ماه اخیر رجزخوانی های زیادی نسبت به هم داشتند.