ویدیو | دومین مبارزه رابرت ویتیکر در مقابل یوئل رومرو

پیش از مبارزه رابرت ویتیکر در مقابل ایزرائیل آدسانیا در تاریخ ۵ اکتبر \ ١٣ مهر، دومین مبارزه رابرت ویتیکر را در مقابل یوئل رومرو در اینجا مشاهده کنید.