ویدیو | مبارزه دیدنی ایزرائیل آدسانیا در مقابل کلوین گستلوم

پیش از دیدار رابرت ویتیکر در مقابل ایزرائیل آدسانیا در تاریخ ۵ اکتبر \ ١٣ مهر، مبارزه ایزرائیل آدسانیا را در مقابل کلوین گستلوم در زیر مشاهده کنید.