درگیری شدید در مراسم وزن کشی ”برِیو سی اف ٢٧“

مراسم وزن کشی رویداد ”برِیو سی اف ٢٧“ در شهر ابوظبی با درگیری بزرگی به پایان رسید. قهرمان ولترویت سازمان اماراتی عبدول عبدورگیموف امشب به مصاف جراح ال سیلاوی می رود. سیلاوی هنگام روبرو شدن با عبدورگیموف در مراسم وزن کشی، دستش را به صورت حریفش زد و او را هل داد. قهرمان روسی نیز برای تلافی کردن به او حمله ور شد.

حریفان پیش از این در رویداد ”بریو سی اف ٢٣“ با هم روبرو شدند و عبدورگیموف برنده این دیدار شناخته شد.