چراغ سبز حبیب برای ریمچ در مقابل کانر مک گرگور

پس از شکست کانر در مقابل حبیب نورماگومدوف، کانر بارها صحبت از مسابقه‌ای دوباره در مقابل حبیب کرد. حبیب اما علاقه و دلیلی‌ برای مسابقه‌ای دوباره نداشته است. روز پیش پدر حبیب نورماگومدوف در مصاحبه‌ای با کانال یوتوب Zhivina100 چراغ سبز را برای برگزاری این دیدار نشان داد. 

اگر مک گرگور به دنبال این مسابقه باشد، مسکو در انتظار اوست. او یک بار گفته بود که اینجا هواداران او بیشتر از حبیب هستند. ما میخواهیم در مسکو از او پذیرایی‌ کنیم، به او خوشامد میگوییم و منتظریم. 

اما پیش از کانر مک گرگور ما میبایستی تکلیفمان را با تونی فرگوسن روشن کنیم. او ۲۸ مسابقه انجام داده و در یو اف سی‌ ۱۲ برد پیاپی دارد دقیقا مثل حبیب. در یو اف سی‌ ما هیچوقت شاهد چنین نوار پیروزی و مسابقه‌ای به این بزرگی‌ نشده ایم. بنابر این فکر می‌کنم که مدیسون گاردن برای این مسابقه مناسب باشد اما ما تا قبل از ماه مارس مسابقه نمیدهیم.