یو اف سی ٢۴٣ | مراسم فِیس آفس

رابرت ویتیکر قهرمان میان وزن یو اف سی و ایزرائیل آدسانیا امروز پس از مصاحبات مطبوعاتی در مراسم فیس آفس با هم روبرو شدند. برترین صحنه های این رویداد را در این قسمت مشاهده کنید.