احضار شدن کانر مک گرگور به دادگاه

قهرمان سابق پر وزن و سبک وزن یو اف سی برای حمله اش به مرد مسنی که ویسکی او را رد کرد، به دادگاه احضار شد. طبق گزارشی از روزنامه ”آیریش ایندپندنت“ مک گرگور در تاریخ ١١ اکتبر \ ١٩ مهر به دادگاه شهر دابلین فراخوانده شده است.

مک گرگور در صورت محکوم شدن با شش ماه زندان، و یا با مبلغ ١۵٠٠ یورو جریمه خواهد شد.