ویدیو: ورود کین ولاسکز به رینگ دبلیو دبلیو ای و زد و خورد او با براک لزنر

کین ولاسکز قهرمان سابق سنگین وزن یو اف سی دیروز در آخرین رویداد سازمان ”دبلیو دبلیو ای“ حاضر شد و با حریف سابق خود درگیر شد. براک لزنر دیروز پس از شکست دادن کوفی کینگستون در رویداد Smackdown با ولاسکز روبرو شد و پس از کمی زد و خورد از رینگ فرار کرد.

لزنر به دلیل غیر رسمی بودن این مبارزه همچنان عنوان قهرمانی خود را در اختیار دارد.