ایزرائیل آدسانیا قهرمان جدید میان وزن یو اف سی شد

ایزرائیل آدسانیا (١٨ ۔ ٠) امروز در ”ماروِل استادیوم“ رابرت ویتیکر را در راند دوم ناک اوت کرد و قهرمان جدید میان وزن یو اف سی شد.