جواب داستین پویریر به چالش دَن هوکر؛ نزدیک شدی ولی هنوز نرسیدی

دَن ”جلاد“ هوکر (١٩ ۔ ٨) امروز با شکست دادن اَل آیاکویینتا به جمع مدعیان گروه سبک وزن یو اف سی اضافه شد. هوکر پس از اتمام مبارزه داستین پویریر را به چالش کشید و گفت؛

داستین پویریر، صورتت را له می کنم! در نیوزیلند با من مبارزه کن، ٢٠٢٠. تمومت می کنم!

پویریر (٢۵ ۔ ۶) با شنیدن چالش هوکر دست به توییتر برد و نوشت؛

مبارزه بعدی من در مقابل اون ایرلندیه. با این برد نزدیک شدی ولی هنوز به اونجا نرسیدی. به مشت زدنت ادامه بده.