پیغام پائولو کاستا به آدسانیا؛ نباید انگشتت را به من نشان میدادی

پائولو کاستا (۱۳ – ۰) مبارز بدون شکست برزیلی که برای دیدن مبارزه ویتیکر – آدسانیا به کشور استرالیا سفر کرده بود پس از پایان مبارزه پیغامی به دشمن دیرینه اش فرستاد. کاستا پیش از این دیدار گفته بود که خیلی دوست دارد صورت آدسانیا را له کند و آدسانیا نیز حریف برزیلی خود را به یک میمون استروئیدی تشبیه کرده بود.

“استایل خم کن” پس از ناک اوت کردن ویتیکر روی قفس پرید و با خانواده خود شروع به صحبت کرد. لحظاتی پس از آن کل کل آدسانیا و کاستا که در کنار خانواده آدسانیا در جمعیت ایستاده بود شروع شد. آدسانیا در انتها هر دو انگشت وسطش را به حریف برزیلی اش نشان داد.

کاستا امروز در شبکه های اجتماعی در پیامی به آدسانیا نوشت؛

کاستا در توییتر – نباید این کار را می کردی. بزودی می بینمت.

کاستا در اینستاگرم – فکر کنم یک نفر کشته شود.