نظر دنیل کورمیر در مورد مسابقه احتمالی‌ جان جونز – آدسانیا

پس از برد آدسانیا در مقابل رابرت ویتیکر که وی را تبدیل به قهرمان جدید میان وزن سازمان یو اف سی‌ کرد صحبتها در مورد مسابقه‌ای احتمالی‌ بین او و جان جونز دوباره به گوش رسید. دنیل کورمیر قهرمان سابق لایت هوی ویت و هوی ویت یو اف سی‌ درباره آدسانیا گفت: 

او کوچک است، او برای جونز کوچک است. جونز جثه بزرگی‌ دارد و فکر می‌کنم که بیشتر افراد او را از نظر جثه دست کم میگیرند. وقتی‌ او شما را می‌گیرد بخاطر اینکه بالا تنه بزرگی‌ دارد بسیاری او را به خاطر پاهای لاغرش مسخره میکنند اما وزن او lbs۲۲۵ است. او آنقدر بلند است که میتواند بروی شما آویزان شود. فکر می‌کنم که ایزی (آدسانیا) با توجه به بزرگی‌ جان به مشکل بر می‌‌خورد. مسابقه آنها دیدنی‌ خواهد شد به دلیل اینکه اگر جان در مقابل آدسانیا ایستاده بازی کند به مشکل بر می‌‌خورد چون او (جونز) بسیار در معرض ضربات قرار می‌گیرد. اما ایزی هم برای مسابقه با جونز میبایستی بسیار بزرگتر از این شود.