تقابل فِیدور امیلیاننکو و کوئینتون ”رمپِج“ جکسون در ژاپن

اسکات کوکر رئیس سازمان بلاتور امروز رسما مبارزه ”آخرین امپراتور“ فیدور امیلیاننکو را در مقابل کوئینتون ”رمپج“ جکسون اعلام کرد. حریفان در تاریخ ٢٩ ژوئن \ ٩ بهمن در شهر توکیو به مصاف هم می روند.

این نخستین باریست که بلاتور به کشور ژاپن سفر کرده و این رویداد در یک همکاری با سازمان ژاپنی ”رایزین“ برگزار خواهد شد.