پیشبینی‌ جیمی مانووا در مورد بازی احتمالی‌ استیپه میوچیچ – دنیل کورمیر

بسیاری بر این باور بودند که دنیل کورمیر پس از شکست در مقابل استیپه میوچیچ دستکش‌های خود را آویزان خواهد کرد. او اما پس از مدتی‌ اعلام کرد که قصد دارد که یک بار دیگر و برای آخرین بار در مقابل استیپه میوچیچ به میدان برود. استیپه میوچیچ که پس از مسابقه در مقابل کورمیر همچنان با مشکل چشم خود روبرو است در مورد مسابقه بعدی خود اظهار هار نظری نکرده است. 

جیمی مانووا در مورد این دیدار احتمالی‌ گفت:

مسابقه آخر آنها بسیار رقابتی‌ بود. میدانید، من میتوانم مسابقه سوم آنها را هم ببینم که به همان شکل تمام شود. استیپه در راند‌های اول دفاع خوبی‌ داشت و در اواسط مسابقه ضربات او به حریف اصابت کرد، و در آخر او را از پای در آورد. فکر می‌کنم که اولین بازی بود که کورمیر با ضربات مشت ناک داون میشد، و میتوانم فکر کنم که مسابقه سوم هم به همین شکل تمام شود. مگر اینکه کورمیر شروع به کشتی‌ گرفتن کند، او میبایستی این کار را در آن مسابقه انجام میداد.