رویارویی مایکل پِیج و دِرِک اندرسون در بلاتور لندن

michael page

سازمان بلاتور در تاریخ ٢٣ نوامبر \ ٢ آذر به شهر لندن سفر کرده و مایکل ”وینام“ پیج را در صدر این رویداد با حریفی جدید روبرو خواهد کرد. آخرین مبارزه پیج در بلاتور ٢٢٧ تنها دو دقیقه و ۴٢ ثانیه طول کشید و او اکنون نگاهش را به حریف بعدی خود دوخته است.

پیج (١۵ ۔ ١) در شهر لندن به مصاف درک اندرسون (١۶ ۔ ٣) می رود. دو مبارزه آخر اندرسون در بلاتور با پیروزی رقم خورده اند.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.