پیش بینی کلوین گستلوم: در راند اول درن تیل را ناک اوت می کنم

kelvin gastelum

کلوین گستلوم (١۵ ۔ ۴) و درن تیل (١٧ ۔ ٢) یکشنبه صبح در شهر نیویورک به مصاف هم می روند. گستلوم در مصاحبه ای با بی تی اسپورت پس از تحسین کردن حریف انگلیسی اش گفت که درن تیل فایتر بسیار خوب و با استعدادیست. بااینحال تیل این بار به مشکل بزرگی (گستلوم) برخورده.

گستلوم؛ من در این مبارزه باید عملکرد شگفت انگیزی به نمایش بگذارم و به همه یاداوری کنم که چه فایتری هستم. متاسفانه درن تیل سر راه من قرار دارد و باید به شکل وحشیانه ای او را از سر راهم بردارم… در راند اول تیل را ناک اوت می کنم…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.