کوین لی، گرگور گیلِسپی را در راند اول ناک اوت کرد

Kevin Lee

بازگشت کوین لی به دسته سبک ورزن یو اف سی با یک برد شیرین همراه بود. لی امروز در شهر نیویورک حریف بدون شکست و سرسخت خود گرگور گیلسپی را با یک لگد ناک اوت کرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.