نیت دیاز با عکسی به صحبتهای ماسویدال واکنش نشان داد

چند روز پیش نیت دیاز پیامی منتشر کرد که به نظر میرسید او دیگر قصد بازگشت به میادین را نداشته باشد. خورخه ماسویدال در واکنش به این خبر نوشت که مسابقه دادن در مقابل نیت جالب بود و اگر بدن او دوباره برای مسابقه خارید، او در انتظار نیت خواهد ماند. نیت دیاز در عکس و پیامی به صحبتهای ماسویدال واکنش نشان داد. او نوشت: 

این زمانی‌ در مسابقه است که هم من و هم اون متوجه شدیم که اون دیگه نمیخواد در این مسابقه باشه.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.