خورخه ماسویدال به اظهارات نیک دیاز واکنش نشان داد

Jorge Masvidal nick diaz

خورخه ماسویدال پیش از روبرو شدن با نیت دیاز گفت که میخواهد حریفش را بَپتایز کند (غسل تعمید. منظور، به دنیای دیگری بفرستد). این صحبتها که به مذاق برادر بزرگتر نیت خوش نیامد با واکنش او همراه بود. نیک دیاز گفته بود که ماسویدال با این صحبتها برای خود دردسر به وجود آورده چون نیت برادر کوچک اوست. در ادامه درک مفهوم صحبتهای نیک دیاز برای مخاطبین کمی‌ دشوار بود و همین واکنش ماسویدال را به همراه داشت. 

آیا اون میخواد مسابقه بده؟ من گیج شدم، یا شاید میخواد که یه جایی‌ با هم قدم بزنیم؟ آیا اون به دنبال مسابقه هست؟ میخواد مسابقه بده یا میخواد قدم بزنه؟ آیا متوجه این هست که در مقابل کی‌ میخواد مبارزه کنه؟ چون من عاشق مبارزه کردن هستم مخصوصا اگه یه چیزی هم باهاش در بیارم. 

در ادامه او گفت: 

نمیدونیم که حریف بعدی کیه اما همه رو مثل پول میبینیم. نفر بعدی کسیه که بیشترین عدد صفر رو جلوی حساب بانکیمون بذاره. خیلی‌ از اونا میخوان که با من مبارزه کنن. اونا همین یکی‌ دوسال پیش نمیخواستن که با من بازی کنن اما الان میخوان. واسه من بسیار جالبه چون همینا یکی‌ دو سال پیش نمیخواستن که با من مسابقه بدن. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.