آخرین امپراتور، آخرین مبارزه اش را انجام داد

Fedor emilianenko

فِیدور امیلیاننکو امروز در ورزشگاه سایتاما آرنا، میدانی که در آن همیشه پیروز بوده (١۴ برد) کویینتون ”رمپِیج“ جکسون را در راند اول ناک اوت کرد. امیلیاننکو (۶ – ٣٩) پس از برد از پشتیبانی هواداران قدردانی و اعلام بازنشستگی کرد.

فِیدور – با کمال تاسف باید بگم که کریر حرفه ای من امروز با این برد به پایان رسیده و در ژاپن، کشوری که در آن شروع به مبارزه کردم بازنشسته میشوم. از اینکه در تمام این مدت از من پشتیبانی کردین سپاسگزاری میکنم.

قهرمان سابق سنگین وزن Pride از دید بسیاری از هواداران، بهترین سنگین وزن تاریخ ورزش ام ام ای میباشد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.