ویدیو | مک گرگور در راند اول سرونی را متوقف کرد

conor mcgregor vs donald cerrone

مبارزه دونالد سرونی و کانر مک گرگور فقط ۴٠ ثانیه طول کشید. مک گرگور نخست با استفاده از شانه اش در کلینچ، بینی سرونی را زخمی کرد و سپس با لگد و ضربات پیاپی حریفش را از طریق ناک اوت فنی مغلوب کرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.