داستین پویریر: حبیب، فرگوسن را شکست میدهد

پس از لغو احتمالی دیدار حبیب در مقابل تونی فرگوسن به دلیل ممنوعیت خروج حبیب از کشور روسیه، بسیاری از مبارزان سبک وزن و ولترویت برای روبرو شدن با تونی فرگوسن اعلام آمادگی‌ کردند. داستین پویریر یکی‌ از مبارزان احتمالی‌ این رویداد در مورد شانس تونی فرگوسن در دیداری احتمالی‌ در مقابل قهرمان این وزن، … ادامه خواندن داستین پویریر: حبیب، فرگوسن را شکست میدهد