یو اف سی ٢۴٩ | دیدار حبیب و فرگوسن ظاهرا کنسل شد

khabib

اینطور که بنظر میرسد حبیب نورماگومدوف قادر به ترک کردن کشور روسیه نیست و نمیتواند خود را به رویداد یو اف سی ٢۴٩ برساند. نورماگومدوف در بیانیه ای از کنسل شدن این مبارزه صحبت کرد.

در قرنطینه هستم و در حال خواندن واکنش های مردم هستم. همه کشورهای دنیا میبایست در قرنطینه باشند تا از گسترش این بیماری جلوگیری کنند و جان مردم را نجات بدند. آیا حبیب توی این دنیا تنها شخصیه که باید به اون سر دنیا سفر کنه و همه قوانین رو زیر پا بگذاره تا خودش رو به یک فایت برسونه؟

من کاملا احساس شما رو درک میکنم و حتی از شما هم ناراحت تر هستم که باید این فایت رو کنسل کنم. من هم مانند باقی مردم دنیا برنامه های زیادی برای خود داشتم ولی همه چیز در دست من نیست (نمیتونم همه چیز رو کنترل کنم).

بزرگ ترین و پر قدرت ترین کشورها و کمپانی های دنیا از آنچه که اتفاق افتاده شوکه شده اند. روز به روز اوضاع تغییر میکند و نمیشه چیزی رو پیش بینی کرد. ولی همه از این صحبت میکنند که حبیب باید مبارزه کنه. آیا این حرف حساب شماست؟ مواظب خودتون باشید و خود را در جای من بگذارید.

View this post on Instagram

Staying home in quarantine and reading the reaction of people to the situation around my fight, it turns out that the whole world should be in quarantine, governments of all countries, famous people around the world urge people to follow all safety requirements in order to limit the spread of the disease, to save people, and Khabib is the only one relieved of all obligations and must demonstrate free will and train flying around the world, for the sake of fight? – I understand everything and I’m definitely upset more than you to cancel the fight, probably like all others, I had many plans after the fight, but I can’t control it all. The greatest countries and the largest companies of our time are shocked by what is happening, every day the situation changes unpredictably. But Khabib still has to fight, is that what you saying? – Take care of yourself and put yourself in my shoes. – ? Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ? – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.