ویدیو | مبارزه حبیب نورماگومدوف در مقابل کمال شعله روز

khabib

اولین مبارزه حبیب نورماگومدوف در سازمان یو اف سی در مقابل یک فایتر ایرانی برگزار شد. نورماگومدوف ٢٣ ساله در این دیدار با کمال شعله روز روبرو شد و در راند سوم از طریق ”ریر نیکد چوک“ بر شعله روز ٣۴ ساله غلبه کرد.

مبارز خلخالی کشورمان در دوران رقابت در یو اف سی با سه نفر از بهترین سبک وزن های این سازمان روبرو شد و هر سه مبارزه را متاسفانه با شکست پشت سر گذاشت (جیم میلر، حبیب نورماگومدوف و رافائل دوس آنجوس).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.