ویدیو | مبارزه حبیب نورماگومدوف در مقابل کمال شعله روز

khabib

اولین مبارزه حبیب نورماگومدوف در سازمان یو اف سی در مقابل یک فایتر ایرانی برگزار شد. نورماگومدوف ٢٣ ساله در این دیدار با کمال شعله روز روبرو شد و در راند سوم از طریق ”ریر نیکد چوک“ بر شعله روز ٣۴ ساله غلبه کرد.

مبارز خلخالی کشورمان در دوران رقابت در یو اف سی با سه نفر از بهترین سبک وزن های این سازمان روبرو شد و هر سه مبارزه را متاسفانه با شکست پشت سر گذاشت (جیم میلر، حبیب نورماگومدوف و رافائل دوس آنجوس).

Facebook
Twitter

چارلز اولیویرا: این بازی اونها بود که میگفتن ما حاضریم بریم برزیل فایت کنیم اما این یه دروغه، اونها نمیومدن. اونها فقط حرف میزنن

الیویرا در مصاحبه‌ی اخیر خود در مورد مکان مبارزه‌ی بعدی در جزیره‌ی فایت (خارج از ابوظبی) در مقابل اسلام ماخاچف گفت:  خیلی‌ سعی‌ کردم

ادامه خبر...

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.