پیام حبیب به مک گرگور: تو بهترین فایتر تاریخ توییتر هستی

توییت های دیروز کانر مک گرگور در مورد بهترین فایتر دوران یو اف سی واکنش های زیادی را به همراه داشت. مک گرگور دیروز در توییتر بهترین فایترهای تاریخ سازمان یو اف سی را در یک لیست جهار نفره، به ترتیب رده بندی کرد – اندرسون سیلوا، کانر مک گرگور، جورج سنت پیر و جان … ادامه خواندن پیام حبیب به مک گرگور: تو بهترین فایتر تاریخ توییتر هستی