کاوینگتون به ماسویدال: تو واقعا نمیخوای با من مبارزه کنی‌

colby covington

سرانجام کولبی کاوینگتون از باشگاه اَمِریکن تاپ تیم جدا شد. در مصاحبه‌ای با اریل هلوانی کولبی گفت که پس از جلسه با دن لمبرت مالک این باشگاه به صورت دوستانه از هم جدا شده ا‌ند و او از این به بعد در شرکت کولبی کاوینگتون مشغول فعالیت خواهد بود. کولبی کاوینگتون که به نظر میرسید که دوستی‌ در باشگاه امریکن تاپ تیم برای خود باقی‌ نگذاشته بود در ادامه گفت: 

بدون شک به دنبال دوست سابق و دشمن امروز، جوداس خیابونی و اون فایتر معمولی خورخه ماسویدال هستم. خورخه نه میتونه بخونه نه میتونه بنویسه نه میتونه هجی کنه و بدون شک نمیتونه فایت کنه. چه‌ اتفاقی افتاده؟ چرا نمیخواد که با عثمان مسابقه بده؟ چرا اینقدر لفتش میده؟ چرا ترسیده؟ شاید یه اتفاقی داره میفته که ما خبر نداریم. 

کولبی خطاب به ماسویدال گفت:

تو واقعا نمیخوای که با من وارد قفس بشی‌. تو واقعا نمیخوای که با من مبارزه کنی‌ خورخه، چون تو میدونی‌ که ما هر بار با هم تمرین و فایت میکردیم چه اتفاقی میفتاد. من اون رو بدجوری میزنم و بطرز فجیعی میکشمش. من روحش رو از بدنش جدا می‌کنم. تنها دو مسابقه هستند که باید برگزار بشن، و اگه یو اف سی‌ نمیخواد که این اتفاق بیفته مشکلی‌ نیست چون من تنها بهتر و بهتر میشم. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.