چندلر همچنان مشتاق رویارویی با تونی در یو اف سی‌ ۲۵۴

20200917_191520_0000_compress76

کمتر از ۲ هفته تا مسابقات یو اف سی‌ ۲۵۴ باقی‌ مانده و هنوز مبارزانی برای به میدان رفتن در کارت این رویداد امید خود را از دست نداده ا‌ند. مایکل چندلر فایتر ذخیره‌ی دیدار حبیب – گیچی در مصاحبه‌ای با ام ام ‌ای جانکی گفت: 

من ۲۴ اوکتبر اونجا هستم، در وزن کشی‌ شرکت می‌کنم، بنابراین آره بدون شک می‌تونم باش مسابقه بدم (تونی فرگوسن). میشه گفت که اون تنها کسیه که من در حال حاضر دوست دارم که باش مبارزه کنم. در باره‌ی این موضوع قبلا صحبت شده. وقتی‌ که داشتم با یو اف سی‌ قرار داد مینوشتم ازم پرسیدند که ما میدونیم که تو در ماه آگوست مسابقه دادی اما میتونی‌ فکرش رو کنی‌ که در ماه اوکتبر هم مبارزه کنی‌؟ من گفتم آره بدون شک. بعد از من پرسیدند که آیا حاضرم که با داستین پویریر یا تونی فرگوسن بازی کنم، اونها گفتند که این دو تا قراره که با هم روبرو بشن ولی‌ بر سر مسائل مالی‌ به توافق نمیرسند. من هم گفتم آره مشکلی نیست. بعد گفتند که ما تقریبا میدونم جوابت چیه اما اگه یکی‌ از این دو نفر نخواد که فایت کنه تو ذخیره‌ی اونها میشی‌، من هم گفتم آره حتما. تونی پیشنهاد مبارزه با من رو قبول نکرد، پویریر هم قبول نکرد، بعد کانر و پویریر با هم به توافق رسیدند و تونی جا موند. برای همین بود که در تویتر و با حروف بزرگ نوشتم که تو خودت نخواستی که با من در بزرگترین کارت سال بازی کنی‌. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.