یو اف سی وگاس ١۴ – بررسی کارت، مسابقات و ساعت ها

Dos Anjos vs Felder

رافائل دوس آنجوس (13 – 29) قهرمان اسبق دسته سبک وزن یو اف سی بامداد یکشنبه در شهر لاس وگاس به مصاف پال فلدر (5 – 17) می رود. دوس آنجوس پس از چهار سال مبارزه در دسته ولترویت مجددا به دسته سبک وزن بازگشته و با هفتمین سبک وزن رده بندیهای دسته سبک وزن روبرو خواهد شد.

کارت اصلی – یکشنبه صبح ساعت 02:30 به وقت ایران. ساعت 01:00 به وقت اروپا.

کارت مقدماتی – یکشنبه صبح ساعت 00:30 به وقت ایران. شنبه شب ساعت 22:00 به وقت اروپا.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.