صحبتهای فرنکی ادگار پس از بیهوش شدن در مقابل سندهیگن

Frankie Edgar

کوری سندهیگن در مسابقات یو اف سی‌ وگاس ۱۸ فرنکی ادگار را با زانوی پرشی ناک اوت کرد. فرنکی ادگار در صحبتهای اخیر خود با‌ ای اس پی‌ ان در مورد ناک اوت شدنش گفت: 

اولین چیزی که به خاطر اوردم این بود که دکترها دورم رو گرفته بودند و مشغول کارشون بودند ، مارک و ریکاردو هم کنارم بودند. من از مایک پرسیدم مایک چی شده؟ مایک گفت که مسابقه دادم و من تا حدودی متوجه شدم. اما به یاد نمیاوردم که با چه کسی‌ مسابقه دادم. پرسیدم با کی‌ مسابقه دادم که گفت سندهیگن. سعی‌ کردم تمریناتم رو که برای سندهیگن انجام میدادم رو به خاطر بیارم ولی‌ نمیتونسم. اصلا کی‌ قرار بود که باش بازی کنم؟ فکر کردم که شاید این مسابقه رو در زمان کوتاهی قبول کردم یا چیزی توی همین مایه ها. مایک گفت که داداش تو ۲ ماهه داری خودتو برای این مسابقه آماده میکنی‌. دکتر از من پرسید چه روزیه و من نمیتونستم بخاطر بیارم. گفتم سپتامبره، دسامبره. اونجا بود که گفتن که باید برم و سی‌ اتی اسکن رو انجام بدم. توی راه بیمارستان بود که پرستار آمبولانس پرسید چه روزیه که اونجا بود فهمیدم ۶ فوریست. دیگه بعد از اون بود که کم کم حافظم برگشت. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.