خورخه ماسویدال: وقتی‌ که عثمان رو شکست دادم مسابقه ی سومی‌ خواهیم داشت

کامارو عثمان در تاریخ ۲۴ آوریل از کمربند قهرمانی خود در مقابل خورخه ماسویدال برای بار دوم دفاع خواهد کرد. ماسویدال مبارزه‌ای اول خود در مقابل عثمان را هفته‌ای پیش…

ادامه خواندن خورخه ماسویدال: وقتی‌ که عثمان رو شکست دادم مسابقه ی سومی‌ خواهیم داشت

ویسنته لوکه به دنبال کولبی کاوینگتون: به این مسابقه احتیاج دارم

پس از شکست دادن تایرون وودلی توسط ویسنته لوکه و قرار گرفتن او در جایگاه ۶ رنکینگ دسته‌ی ولترویت، لوکه در مصاحبه‌ای با بی‌ جی پن گفت:  کولبی کسیه که…

ادامه خواندن ویسنته لوکه به دنبال کولبی کاوینگتون: به این مسابقه احتیاج دارم